Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

Inschrijven kunt u:

– via het inschrijfformulier dat u bij de docent krijgt.

– via onze website, www.balletstudioflex.nl/inschrijven.

U kunt eerst een proefles volgen en daarna start het lidmaatschap.

U gaat het lidmaatschap aan voor de periode van 5 maanden. Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd totdat u het lidmaatschap beëindigd.

Vanaf het moment dat u instroomt, start de inschrijving. De maanden juli en augustus worden niet meegerekend in de 5 maanden want u betaald dan ook geen contributie.

* Balletstudio Flex behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmelding, een les te annuleren, te verplaatsen of de les te laten vervangen door een andere docent.

* Het lidmaatschap voor de Selectie/Wedstrijdgroepen en Pre-Selectiegroep wordt na auditie aangegaan voor het hele seizoen september t/m juni.

Betalingstermijn en betaling

Balletstudio Flex hanteert 2 betalingstermijnen van 5 maanden.

– 1 september tot en met 31 januari, u dient voor 15 augustus te betalen

– 1 februari tot en met 30 juni, u dient voor 15 januari te betalen

Voor de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld geïnd. Er worden in deze maanden geen lessen gegeven.

Er kan altijd overleg plaatsvinden, over een andere betalingstermijn, zoals een betalingstermijn van 2 of 3 maanden.

Balletstudio Flex behoudt zich het recht voor, het weigeren tot toegang van de les indien het verschuldigde bedrag niet voor 15 augustus of 15 januari is voldaan.

Betaling geschiedt

– via betalingsverzoek: deze krijgt u toegezonden per mail of post

– per bank: NL07INGB0664471234 t.n.v. balletstudio Flex te Amsterdam

– contant: in de les bij de docent. Graag gepast in een enveloppe met naam van de leerling erop.

Korting

– 20% korting: 2de en 3de kind of 2de en 3de les

– 30% korting: 4de en 5de kind of 4de of 5de les

De korting wordt berekend in aflopende volgorde van de lesgeldbedragen.

Opzegtermijn

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per post of per email.

U gaat bij inleveren of inzending van het inschrijfformulier een lidmaatschap aan voor de periode van 5 maanden.

De maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd. Deze worden dan ook niet meegerekend in het lidmaatschap van de 5 maanden.

Hierna geldt een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap tot dit wordt opgezegd.

U kunt het lidmaatschap opzeggen voor 1 januari of 1 augustus.

Postadres: J.G. Suurhoffstraat 19, 1067 VL Amsterdam. Emailadres: [email protected]

Voorstelling

Ieder jaar organiseert balletstudio Flex een voorstelling in Schouwburg de Meerse in de maand mei of juni. Alle leerlingen nemen hieraan deel. Is dit niet mogelijk dan kunt u dit voor 1 februari per mail laten weten.
 De bijdrage voor de voorstelling, 2 kaartjes en kleedgeld, wordt geïnd via het lesgeld van februari tot en met juni.

Dit bedrag wordt niet geretourneerd als u binnen het termijn van 1 februari t/m juni het lidmaatschap beëindigd.

Ziekte en vakantie

Lesgelden worden niet terugbetaald. Bij een ernstige blessure of langdurige ziekte, aangetoond door een doktersverklaring is er mogelijk in overleg het lesgeld voor 6 weken te bevriezen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Aansprakelijkheid

Balletstudio Flex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Ook aanvaardt Balletstudio Flex geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Bij een epidemie of pandemie kunnen wij de danslessen in een andere vorm aanbieden, wij verzorgen de lessen dan online of buiten.